Tüketici Danışma Hattı : 0850 252 52 52


Yem Üretimi

AKYEM A.Ş. çiftliklerinde yetiştirilen her piliç, Beyza yem fabrikalarında üretilen yemlerle beslenir. Akyem Kanatlı Yemi Üretim Fabrikası saatte 60 ton yem üretim kapasitesine sahiptir. Beyza yem fabrikasında üretilen pelet yemler, piliçlerin büyüme dönemlerinde ihtiyaç duyacakları besin ve enerji değerlerine uygun olarak, el değmeden hazırlandıktan sonra modern yem nakil araçları ile yetiştirme çiftliklerine nakledilir.

Beyza yem fabrikasında üretilen pelet yemler, piliçlerin büyüme dönemlerinde ihtiyaç duyacakları besin ve enerji değerlerine uygun olarak, el değmeden hazırlandıktan sonra modern yem nakil araçları ile yetiştirme çiftliklerine nakledilir. Çiftliklere ulaşan yemler buradaki kapalı yem depolarına yerleştirildikten sonra piliçlerin tüketeceği miktarlardaki yem, helezonlar yardımıyla otomatik olarak çiftlik içerisindeki yemliklere ulaştırılır.

Kalite kontrol laboratuarımız, yem fabrikalarımızda üretilen tüm kanatlı yemlerini, rutin olarak yapılan temel besin maddesi kontrollerinin (protein, yağ, vb.) yanısıra, insan ve hayvan sağlığını doğrudan ilgilendiren mikotoksin, ağır metaller ve mikrobiyolojik kontrollere de tabi tutmaktadır.

Büyükbaş Yem Üretimi

AKYEM A.Ş., bünyesindeki Büyükbaş Yem Fabrikası’nı modernize ederek bu tesislerde1986 yılından itibaren büyükbaş yemi üretimine geçmiştir. Akyem Büyükbaş Yem Üretim Fabrikası saatte 20 ton yem üretim kapasitesine sahiptir. Üretilmekte olan Besi, Besi Bitirme, Buzağı Başlangıç ve Büyütme yemleri Beyza Yem Bayileri aracılığıyla serbest yetiştiricilik yapan çiftçilere de satılmaktadır.

Beyza Büyükbaş Yem Fabrikası’nda “Besi Grubu” yemleri dışında ayrıca, “Süt Grubu” yemleri olan Süt 18, Süt 20, Kuru Dönem ve Düve yemleri ile “Koyun Grubu”nda Koyun Süt, Toklu, Kuzu Başlangıç ve Büyütme yemleri de üretilmekte ve bu ürünlerin satışı da yine Beyza Yem Bayileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kanatlı yem üretiminde uygulanan tüm testler yem fabrikalarımızda üretilen büyükbaş yemleri için de yine AKYEM A.Ş. kalite kontrol laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmektedir.