Tüketici Danışma Hattı : 0850 252 52 52


Kanatlı Üretimi

Damızlık üretim süreci, etlik piliç (broiler) yetiştiriciliğinin ilk basamağını teşkil etmektedir ve piyasaya kaliteli ürünler sunabilmek açısından önem arz eder.

Beyza Piliç, damızlık üretimini kendi bünyesinde, Adana ve Antakya’da bulunan damızlık kümeslerinde gerçekleştirmektedir. Adana’da 200 dönüm arazi üzerinde, 40.000 m2 kapalı alanda 45 adet, Antakya’da ise 1.650 dönüm arazi üzerinde, 90.000 m2 kapalı alanda 80 adet modern damızlık kümesinde üretim yapılmaktadır.

Beyza Piliç çatısı altında yetiştirilen damızlık civcivler, yurt dışındaki ya da yurt içindeki damızlıkçı firmalardan tedarik edilerek damızlık kümeslerine yerleştirilir. Damızlık üretim süreci, yarka (büyüme) ve yumurta dönemi olarak iki aşamaya ayrılmaktadır. 0. gün ile 24. hafta yaşı arasında, piliçlerin yumurtlamaya hazırlandıkları dönem olan yarka döneminde, tamamıyla otomatik kapalı kümeslerde üretim yapılmaktadır. Bu dönemde yarkaların homojen bir canlı ağırlığa ulaşması ve yumurta dönemine en iyi şekilde hazırlanmaları gözetilir; bu doğrultuda gerekli kontroller uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Damızlık üretim sürecinin ikinci aşaması olan yumurta dönemi, piliçlerin yumurtlamaya başladıkları esas üretim sürecini oluşturur. 21. hafta yaşına erişen yarkalar, yumurta kümeslerine aktarılır ve burada 24. hafta yaşı ile 64. hafta yaşı arasında üretim gerçekleştirilir. Yumurtlama döneminde, en iyi kuluçka çıkım veriminin elde edilmesinin yanısıra sağlıklı ve kaliteli etlik piliçlerin üretilmesi gözetilmektedir.

Kuluçkalık yumurta üretiminde, tesisin verimi açısından yumurtaların depolandığı alanlardaki sıcaklık ve nem miktarı büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu alanda bir yandan uzman Beyza ekipleri görev yaparken bir yandan da kullanılmakta olan depo uyarı sistemi gerekli koşulların takibini sağlamaktadır.

Üretiminin her aşamasında kaliteyi ön planda tutan Beyza Piliç’in damızlık üretiminde, AKYEM Fabrikası’ndan temin edilen yemler kullanılmaktadır. Tüketicilerin sofrasına ulaştırılan nihai ürün elde edilinceye kadar Beyza uzmanları tarafından her aşamada gerçekleştirilen sağlık kontrolleri, damızlık olarak kullanılan sürülerde başlar; düzenli olarak sürülerin sağlık taramaları yapılır. Ayrıca damızlık üretim tesisinde, gerek damızlıkların gerekse elde edilecek civcivlerin üretim sahasında hastalıklara maruz kalmaması için, çevresel bulaşmaları engelleyecek biyogüvenlik önlemleri alınmakta ve düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Damızlık üretim sürecinin bütünüyle kontrolü amacıyla, tesisteki hayvanlar bütün yaşamları süresince damızlık saha uzmanları tarafından kontrol edilmektedir. Kümeslerin bakımı ve yönetilmesi, sürü sağlığını korumaya yönelik, hastalık etkenlerini işletmeden uzak tutabilmek amacıyla yürütülen biyo-güvenlik önlemleri, üretimin bütün aşamaları ile ilgili kayıtların tutulması ve sağlık izleme programı uygulamaları gibi kontroller damızlık saha görevlileri tarafından düzenli ve sürekli olarak yapılmaktadır.

Civciv - Kuluçkahane

Beyza Piliç çatısı altındaki 2 ayrı kuluçkahane, haftada toplam 1.200.000 adet yumurta üretim kapasitesine sahiptir. Kuluçkalık yumurta üretimi konusunda sertifika sahibi kümeslerinde üretilen ve daha sonra depolanan yumurtalar, özel nakliye araçlarıyla kuluçka tesisinde yer alan yumurta deposuna aktarılırlar. Kontrol, seçim ve tasnif işlemlerinin ardından kalite açısından uygun bulunan yumurtalar, uygun ısı ve nem koşullarında depolanır. Daha sonra yumurtalar sürü yaşı, yumurta yaşı ve makine sıralamasına göre sınıflandırılarak basım için hazırlanır, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilir ve yumurtalar gelişme dönemlerini geçirecekleri “gelişim makinelerine” yerleştirilir. Yumurtalar bu makinelerde uygun ısı, nem ve döndürme koşulları altında 18 günlük gelişmelerini tamamladıktan sonra “çıkım makinelerine” aktarılırlar. Çıkım makinelerinde üç gün süren yumurtadan çıkma sürecini geçiren civcivler, yumurtadan çıktıktan sonra kuruyarak dış ortama uyum sağlayabilecek duruma geldikten sonra makineden alınırlar. 21 günlük gelişme ve yumurtadan çıkma süreçlerini tamamlayan civcivlerin kanat tüyleri kontrol edilerek dişi ve erkek olarak seçilir ve ayrılır. Cinsiyet ayrımı sürecinden sonra birinci kalite olarak sınıflandırılan civcivler makinelerde sayılarak daha önce hiç kullanılmamış özel kutular kullanılarak kutulanır ve “civciv odasına” alınır, civciv nakliye araçlarıyla broiler çiftliklerine aktarılır.

Etlik Piliç

Etlik piliç üretiminde kullanılacak olan civcivler, özel araçlarla program kapsamındaki kümeslere sevk edilir. Etlik civciv üretiminde civcivler için uygun koşulların sağlanması, kümeslerdeki yem, su ve ortam sıcaklığı gibi unsurların elverişli hale getirilmesi çok önemlidir. Zira Beyza Piliç’in bu süreçteki hassasiyeti, civcivlerin sağlıklı yetiştirilmesi için ilerleyen dönemlerdeki performansları ve sağlıkları açısından, dolayısıyla müşterilerimize sunduğumuz nihai ürünlerin hijyen ve kalitesi açısından büyük önem taşır. Beyza Piliç, broiler üretimini entegre sistemi ile gerçekleştirmektedir ve bu alanda işbirliği içerisinde bulunduğu sözleşmeli 400 tedarikçisi bulunmaktadır. Sözleşmeli tedarikçilerinin çiftliklerinde yetiştirme sürecinden geçen piliçlerin sağlık kontrolleri, Beyza Piliç’in kendi bünyesinde bulunan veteriner hekim ve ziraat mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Piliçler bu süreç içerisinde, her türlü hastalıktan korunmaları amacıyla, yine Beyza Piliç bünyesinde çalışan veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin kontrolünde içme suları aracılığıyla aşılanmaktadır. 40. günde seyreltilen piliçler, ortalama 43 günde kesimhane tesislerimize sevk edilir. Piliçlerin kesiminden sonra boşalan kümesler, bir sonraki devreye hazırlık amacıyla, yıkanıp dezenfekte edilerek yeni civcivler için uygun koşullar sağlanır.